Basis Thermiek Voorspelling Parameters

Dit is een simpele leidraad voor de RASP BLIPMAP parameters die het meest belangrijk zijn voor basis voorspellingen van de thermiek vliegcondities. Parameter beschrijvingen, aanvullingen en hun beperkingen worden hieronder niet besproken maar zijn hier beschikbaar. Ieder van de onderstaande parameters is hiernaar gelinkt.

Opmerking: De grenslaag (Boundary Layer, BL) is het deel van de atmosfeer dat direct aan het aardoppervlak grenst en waarin de lucht wordt gemengd door thermiek of windscheringswervelingen. Dit is het gebied waar zweef-, delta- en schermvliegers normaal vliegen. De RASP BLIPMAP voorspellingen analyseren primair de condities binnen de grenslaag, hoewel sommige niet-grenslaag parameters ook worden voorspeld.

Wolk Parameters – als er wolken mogen voorkomen:

      Waar worden niet-uitgebreide kleine geďsoleerde cumulus-achtige wolken voorspeld en wat is hun wolkenbasis:   Cumulus met wolkenbasis AMSL 

      Waar wordt een uitgebreide bedekking of uitspreiding door congestus-achtige wolken voorspeld en wat is hun wolkenbasis:   Congestus met wolkenbasis AMSL 

      De werkelijke wolkenbasis zal vaak iets hoger liggen dan voorspeld. Dit omdat een thermiekbel zich bij het opstijgen reeds met drogere lucht doormengd, waardoor het dauwpunt pas op grotere hoogte wordt bereikt.  

      Daar waar gebieden met een relatieve zonne-instraling van 100% en een hoge cumulus wolkenbasis elkaar overlappen komen goede condities voor:   Relatieve zonne-instraling  en   Cumulus met wolkenbasis AMSL 

(Droge) Thermiekhoogte Parameters:

      De onderstaande thermiekhoogten worden doorberekend met blauwe thermiek, dus zonder wolken en de daarmee verbonden condensatieprocessen. Deze hoogte is daarom die hoogte tot waar een thermiekbel onder de lokaal heersende atmosferische omstandigheden droogadiabatisch kan opstijgen. Thermiekvliegers kunnen deze maximum hoogte van de grenslaag als gevolg van het eigen dalen niet volledig gebruiken.  

      Droge thermiekhoogte ongehinderd door een wolkenbasis en zonder eigen dalen:   Hoogte van de grenslaag AMSL 

      De hoogte waarop de gemiddelde (droge) thermieksterkte minder wordt dan 0,9 m/s:   Bruikbare (droge) thermiekhoogte met 0,9 m/s eigen dalen AMSL   (zweefvliegtuig zonder water) 

      Als er toch convectieve wolken aanwezig zijn zullen deze thermiekhoogten hoger zijn. Dit omdat het hier over “droge” thermiekbellen gaat en deze parameter geen rekening houdt met de zuigende werking van mogelijke wolken. In regio’s met wolkenthermiek levert de wolkenbasis daarom een realistischere maat voor de bruikbare thermiekhoogte.  

Thermieksterkte Parameters:

      Wat is de voorspelde (droge) thermieksterkte zonder eigen dalen en in welke mate worden thermiekbellen opgebroken door sterke windschering:   Thermieksterkte zonder eigen dalen en Stijgwind/Scheringsratio  (Het eigen dalen moet hier nog vanaf worden getrokken om de vario-waarde te verkrijgen.) 

      Als er convectieve wolken aanwezig zijn zullen de thermieksterkten en verhoudingswaarden hoger zijn omdat hun zogenaamde zuigende werking niet is meegenomen. Hierdoor is het thermieken eenvoudiger.  

      Waar ontstaan in welke richting (wolken)straten:   Maximum op- of neerwaartse stroming 

Wind Parameters:

      Wat is de windrichting en -snelheid op de grond:   Grondwind 

      Wat is de gemiddelde windrichting en -snelheid tijdens het thermieken:   Gemiddelde wind 

      Moet doorlopend gehercentreerd worden door de onregelmatig verwaaide thermiek:   Windschering 

Het bovenstaande zijn de basis parameters. Maar onder bepaalde condities zou ook met andere parameters rekening moeten worden gehouden:

      Voor het schatten van de onderzekerheid/variabiliteit in de voorspelde maximum droge thermiekhoogte en betere thermiek dan voorspeld over lokale “hot spots” of kleinschalige topografie die niet is opgenomen in het model:   Thermiekhoogte onzekerheid 

      Of onweerswolk ontwikkeling mogelijk belangrijk is:   CAPE 

      Of en in welke richting convergentielijnen, zoals zeewindfronten, hellingstijgwind en golf maar ook (wolken)straten, ontstaan en kunnen worden gebruikt:   Maximum op- of neerwaartse stroming 

Parameters die hierboven niet worden genoemd, waarvan er veel zijn, zijn primair bedoeld voor meer weer-onderlegde gebruikers die meer informatie wensen dan gegeven door de basis parameters.